"เด็กแรกเกิด รับเงินอุดหนุนฯ เดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี"
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จัดสวัสดิการให้กับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี เดือนละ 600 บาท ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท
ครอบครัวที่เข้าเกณฑ์ลงทะเบียนได้ที่ 
แอปพลิเคชัน“เงินเด็ก” , สำนักงานเขต, องค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
csg.dcy.go.th หรือ www.dcy.go.th
สอบถามเพิ่มเติม
โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199

 ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง

  1. Facebook : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=609318317911236&id=100064992184478&mibextid=ZbWKwL
  2. Instagram : https://www.instagram.com/p/Crk1A5ex3is/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
  3. Website : https://www.dcy.go.th/multimedias/1660622899567/1682675385979
  4. Twitter : https://twitter.com/dcymsdhs/status/1651886779623161856?s=46&t=GoATrniNEdahbuk3j_vSvA